Mars van de democratie

Op woensdag 24 oktober 2012 ging de aangekondigde protestbetoging door op hetzelfde traject, als die van zondag 21 oktober 2012.

Na het bereiken van het bestuursakkoord tussen CD & V en NV-A, werd de betoging omgevormd tot een "mars van de democratie".
Op deze mars, die begeleid werd door enkele muzikanten waren de beide lijsttrekkers eveneens aanwezig.

Een 120-tal aanwezigen gingen in stoet van het rond punt naar het gemeentehuis, waar de stoet ontbonden werd, en men bij de lokale horeca de overwinning ging vieren.

Vlaams Belang

Afdeling Beveren