30 voorstel tot meer bos in Beveren
Onze fractie is zeker niet tegen meer bos in Beveren. Waar wij ons echter met klem tegen verzetten, is dat voor de realisatie van bossen, de grond wordt afgenomen van actieve landbouwers. Deze bevolkingsgroep heeft het zoal moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer er uitbreiding van de industrie voorzien wordt, is dit meestal op landbouwgrond
bv. uitbreiding Doornpark
      bouw van de gevangenis
      eventuele glastuinbouwzone

alsof dit nog niet genoeg is, moet er voor eventuele uitbreiding van de haven nog natuurcompensatie voorzien worden, welke weerom de opoffering van landbouwgronden vraagt. Bij het in punt acht van deze raad “aansnijden woonuitbreidingsgebied Middenheide/Duivendam” wordt weeral ongeveer 13 ha landbouwgebied ingenomen. Wij vinden het dus volstrekt onaanvaardbaar dat de landbouwgronden gelegen tussen Cortewalle en Hof ter Saksen zouden opgeofferd worden om bossen te planten. Wat betreft het boslandbouwsysteem: dit is totaal onaanvaardbaar. Daar er geen enkele landbouwer, die zijn beroep om de brode uitoefent, in dit systeem zal instappen. Bij een perceel landbouwgrond dat omgeven is door bomen, zijn de opbrengsten van de teelten ongeveer 1/3 minder, om nog maar te zwijgen van de moeilijkheden die de landbouwer ondervindt bij het bewerken van zijn akkers, wanneer de bomen groter worden, overhangende takken en schade aan het materiaal door het wortelgestel van de bomen.
Wanneer men dan toch uitbreiding van de bossen wenst, kan men dit beter doen op plaatsen waar bepaalde industriegebieden moeten ingebufferd worden rond bijvoorbeeld woonzones. Zo bekomt men een dubbel doel nl. de woonzones beschermen tegen geluidsoverlast van de industrie en bekomt men bosuitbreiding.

30 bis: snelheidsbeperking tot 70 km/uur

Wij hebben in principe niets tegen dit voorstel, maar wel enkele opmerkingen.
Dit lijkt ons eerder een beslissing voor het Vlaamse niveau, zodat de uniformiteit in Vlaanderen betreffende de aanduiding van de snelheidsbeperking overal dezelfde blijft. Wanneer elke gemeente apart de borden al of niet gaat plaatsen, wordt het voor bestuurders die niet eigen zijn aan de streek, wel erg verwarrend. Wat betreft de besparing door het niet plaatsen van de 70km/uur borden, de borden F4 A en B, moeten ook aan alle invalswegen van de gemeente, waar de snelheid van toepassing is, geplaatst worden. Dit kost ook geld. Het lijkt ons zinvoller om te wachten tot er een algemene regel is die in gans Vlaanderen dezelfde is, en daarna de signalisatie aan te passen.

André Buyl
Fractieleider Vlaams Belang Beveren