Afsluiting aan gracht in de Bremstraat
Aan het speelplein in de Bremstraat  ter hoogte van huisnummer 47 en 49 loopt een gracht waar op het einde een betonnen keermuur is aangebracht. Op de keermuur is geen omheining voorzien. Onlangs is al spelend een kindje in de gracht gevallen. Gelukkig zonder veel erg.
Dit had evenwel slechter kunnen aflopen, want de gracht ligt ter hoogte van de keermuur ongeveer 1 meter lager. Kan hiervoor zo vlug mogelijk een afsluiting voorzien worden, en nu reeds als tijdelijke oplossing een afsluiting van nadarhekken geplaatst worden?

Schade aan tribune Freethiel na wedstrijd tegen Beerschot
Na de wedstrijd Waasland-Beveren tegen Beerschot zijn er ernstige vernielingen aangebracht door de Beerschotsupporters. De schade werd geraamd op enkele duizenden euro’s. Is deze schade reeds hersteld, en wie gaat er opdraaien voor de kosten? Is dit voor rekening van de gemeente en kan men, gelet op de slechte financiële toestand van Beerschot de kosten verhalen op deze club?

Punt 3a: retributie op afgifte administratieve bescheiden o.a. rijbewijzen
De FOD mobiliteit en vervoer gaat nu rijbewijzen in bankformaat uitgeven. De gemeente stelt voor om deze federale vergoeding, welke momenteel 20 € bedraagt, te verhogen met 5 €. Wij vinden dit niet kunnen. De overheid legt een verplichting op aan de burger, maar de burger draait op voor de kosten. Deze bankformaat rijbewijzen zullen ook beperkt in tijd zijn, zodat er een weerkerende kost is voor de burger. Wij vragen dan ook de rijbewijzen tegen kostprijs uit te reiken.

Punt 20: maatschappelijk verantwoord uitbesteden
Wij zijn niet akkoord met deze opmerkingen betreffende onderaannemingen. De aannemer wordt beknot in zijn recht van ondernemen. Het is niet aan de gemeente om te beslissen in de aannemer zijn plaats, hoe die een werk moet uitvoeren. Dit is technisch ook niet haalbaar. Wanneer bijv. bij een ruiming van grachten de aannemer geen onderaannemers mag inschakelen, dan wil dit zeggen dat, wanneer de aannemer zelf niet over voldoende vrachtwagens beschikt, en geen beroep zou mogen doen op vrachtwagens van een andere firma. Er zijn andere mogelijkheden genoeg om sociale controle uit te voeren op de aannemers waarmee de gemeente werkt door bv. enkel samen te werken met geregistreerde en erkende aannemers.

André Buyl
Fractieleider Vlaams Belang  Beveren