Ten verzoeke van Vlaams Belang-fractie:

Standpunt van de meerderheid t.o.v. Doel

Naar aanleiding van de berichten in de pers betreffende het opstappen van een gemeenteraadslid en een OCMW raadslid van de NVA omwille van de gewijzigde
standpunten omtrent Doel, willen wij enkele vragen stellen.
In het bestuursakkoord van de meerderheidspartijen van oktober 2012 vinden wij in punt 4 terug:
De gemeente is geen voorstander van een Saefthingedok.
Indien dit dok er niet komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel een andere invulling komen.
Hiervoor zal de gemeente reeds onmiddellijk een toekomstvisie ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling kan en waarvoor het nodig
maatschappelijk draagvlak kan ontwikkeld worden.
In die context zijn wij als gemeente dan ook geen voorstander van verdere onteigeningen.

1: wat is het huidige standpunt van de meerderheid t.o.v.het Saefthingedok op dit moment?
2: wat is het standpunt t.o.v. Doel en de polders?
3: wat met de veiligheid t.o.v. de kerncentrale bij een eventuele uitbreiding van de haven?
4: hoever staat het met de toekomstvisie betreffende Doel en de gehuchten?

-------------------------------------------------------------------------------

De meerderheid antwoordde op onze vragen dat het Saefthingedok noodzakelijk is omdat het Deurganckdok eind 2016 bijna aan zijn volle capaciteit zal zitten.
Dit komt door de verhuis van MSC van rechteroever naar linkeroever, waardoor geen extra tewerkstelling wordt gecreërd, ze wordt enkel van rechter- naar linkeroever
verplaatst.
Er werd ook nog geopperd dat, indien MSC niet naar het Deurganckdok mocht komen, het de haven van Antwerpen zou verlaten!
Als morgen nog andere rederijen ditzelfde argument gaan gebruiken, dan wil dit zeggen dat wij om de rederijen ter wille te zijn, alle polderdorpen maar moeten
ontruimen, en de hele waaslandpolder omvormen tot havengebied!
CD&V en N-VA volgen hier dus slaafs de mening van het Antwerpse havenbedrijf.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd er wel iets anders beloofd! Qua kiezersbedrog kan dit tellen!!
Wij betreuren deze gang van zaken, en hopen dat men op Vlaams niveau de juiste beslissingen neemt: d.w.z. geen extra dok indien de economische noodzaak niet
bewezen is, en eerst zorgen voor een degelijke oplossing van de mobiliteit in en rond het Waasland, alvorens deze prachige streek nog verder te vernielen.

André Buyl,

fractieleider Vlaams Belang Beveren