Persmededeling

meerjarenplanning van de CD&V en N-VA te Beveren

Afgelopen donderdag 28 november 2013 konden wij in commissie de meerjarenplanning voor de komende 5 jaar vernemen.
De huidige meerderheid kondigde aan dat er bespaard gaat worden, welk wij reeds lang vragen, maar geeft ook aan dat er extra inkomsten moeten gevonden worden.
Deze gaat men halen bij de inwoners van Beveren. Zo is men zinnens de personenbelasting van 4% naar 5% te brengen, en de opcentiemen van 1200 naar 1400 te brengen. De huisvuilzakken verhogen met 30 cent per zak, en de waterheffing stijgt met 50%. Nochtans hadden zowel CD&V als N-VA voor de verkiezingen beloofd dat, indien zij terug in de meerderheid zouden zitten, de personenbelasting op 4% behouden zou blijven.

QUA WOORDBREUK KAN DIT TELLEN!!!

Beide partijen + open VLD zaten de voorbije 6 jaar in de meerderheid en hebben de volledige verantwoordelijkheid voor de financiële toestand van de gemeente.
Door de “Sinterklaaspolitiek” van de afgelopen jaren zijn zij verantwoordelijk voor de hoge schuldenlast. Door de belastingverhoging schuift men nu de hete aardappel door naar de inwoner.
Dit is juist hetzelfde dan wat men verwijt aan de federale regering, die net hetzelfde doet naar de Vlaamse regering en gemeentebesturen toe.
Als dit de resultaten zijn van “de kracht van verandering” en “zorgen voor een bruisend Beveren”, dan houden wij ons hart vast voor wat er de komende 5 jaar nog gaat gebeuren!

André Buyl
Fractieleider Vlaams Belang Beveren