Ouden doel en Rapenburg moeten niet verdwijnen

Vlaams Belang Beveren en Vlaams Belang Antwerpen op één lijn: quid N-VA?

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat de Vlaamse regering
eindelijk het GRUP voor de Antwerpse havenuitbreiding heeft goedgekeurd.
Daarmee wordt inzake de ontwikkeling van het Linkeroeverscheldegebied klare
wijn geschonken. De Antwerpse haven mag uitbreiden, hetgeen haar klanten en
potentiële klanten met veel plezier zullen optekenen, maar tegelijkertijd
worden duidelijke grenzen vastgelegd. Op dit laatste zat vooral de Wase gemeenschap te wachten.
Immers geen enkele groei kan onbeperkt en ongebreideld zijn. Het uitgewerkte GRUP legt voor
lange tijd duidelijk vast hoe Antwerpen en het Waasland inzake
havenaangelegenheden zullen samenwerken.

Helaas, komt ook in dit dossier de Europese moloch om de hoek kijken. De
noodzakelijke havenuitbreiding moet volgens de eurocraten gecompenseerd
worden met de aanleg van nieuw natuurgebied. Volgens de Vlaamse
meerderheidspartijen, CD&V, SP-a en N-VA, moet deze natuurcompensatie
gevonden worden in de ontpoldering van gebied waar twee belangrijke
gehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, gelegen zijn.

Voor het Vlaams Belang zijn polders en landbouwgebied even belangrijk als
haven- en industriegebied. Voor het Vlaams Belang mogen mensen nooit wijken
voor vogels. Niet de fuut, de kluut, de rosse grutto of de tureluur mogen de
politiek beïnvloeden, wel de mensen. Het is dan ook vanuit menselijk oogpunt
dat Vlaams Belang Beveren en Vlaams Belang Antwerpen de Vlaamse regering
vragen om de havenuitbreiding op de Linkeroever niet als alibi te gebruiken
om nog maar eens in naam van Europa waardevol landbouwgebied op te offeren
voor de groene beweging. Voor het Vlaams Belang kunnen Ouden Doel en
Rapenburg vreedzaam voortbestaan naast het nieuw ontwikkelde havengebied.

Bruno Stevenheydens, lokaal N-VA-kopstuk in Beveren en tevens
fractiesecretaris van deze partij in het Vlaams parlement laat op zijn
persoonlijke blog optekenen dat er vanuit het Waasland "geen enkele milde
reactie te horen was, integendeel, enkel ongeloof, verbijstering en bittere
teleurstelling". De vraag is maar hoe N-VA Beveren, N-VA Waasland en N-VA
Nationaal dit soort uitlatingen rijmen met het standpunt dat de
N-VA-ministers Bourgeois en Muyters afgelopen week in dit dossier hebben
ingenomen. Quid N-VA?

Jef Schelfhout - Ondervoorzitter Regio Waasland
Bruno De Ridder - Voorzitter afdeling Beveren
André Buyl - Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
Bruno Valkeniers - Voorzitter Vlaams Belang
Filip Dewinter - Fractievoorzitter Antwerpse Gemeenteraad
Jan Penris - Voorzitter Koepel Antwerpen