Agendapunt 17

Goedkeuring eindafrekening voor bouwen kleedkamers in cafetaria sportzone Melsele

Bij het nakijken van de lijst van de meerwerken, zijn wij tot de conclusie gekomen dat vele van deze werken niet kunnen gezien worden als meerwerken, maar als effectieve werken die ingecalculeerd moesten zijn in het oorspronkelijke ontwerp. Enkele voorbeelden:

•  Het aanbrengen van de voedingskabels van de verlichting van de cafetaria in kabelgoten
•  Voorzien van elektrische voeding voor de pomp van de terreinbewatering.
•  Keuring van de lift
•  Verwijderen van grond uit de geboorde put voor de terreinbewatering.

Dit zijn maar enkele voorbeelden waaruit blijkt dat dit essentiële werken zijn die men vooraf had moeten incalculeren, en niet kan betitelen als meerwerken. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men de raming bewust laag houdt, en nadien onder de vorm van meerwerken alles verder afwerkt. Om deze redenen gaan wij deze eindafrekening niet goedkeuren.