Persmededeling 07 november 2012

Het verloop van de onderhandelingen na de verkiezingen van 14 oktober 2012

Het Vlaams Belang Beveren is zwaar ontgoocheld met wat er zich de eerste week na de verkiezingen heeft afgespeeld in Beveren. Bij de eerste onderhandelingen werd de stem van de kiezer volledig genegeerd! Of men nu blij of ontevreden is met de verkiezingsuitslag, doet hier niets ter zake! De kiezer heeft gekozen, en dat moet men respecteren.
De beschuldigingen van de partij Groen dat Vlaams Belang Beveren achter de betogingen zou zitten, zijn volstrekt gelogen. Deze betogingen zijn georganiseerd door 3 personen van Beveren die niet tevreden waren met het verloop van de onderhandelingen.
Wij van Vlaams Belang Beveren vonden het ook totaal onaanvaardbaar dat men de 2 lijsttrekkers die samen méér dan 10 000 stemmen haalden, gewoon uitsloot van deelname aan de coalitie. Daarom hebben wij deze betogingen ook ten volle gesteund.
Maar ja, als je weet uit welke hoek de oprichting van “het cordon sanitair” komt, hoef je niet verwonderd te zijn dat men ook bij de partij Groen afdeling Beveren graag bepaalde mensen uitsluit. Wat er dan nadien op de website van deze partij allemaal verklaard wordt, is ook niet proper.

Ik citeer:
“Protest uit extremistische hoek op de N70 zet CD&V onder druk
Via een facebookgroep wordt opgeroepen tot protest zondagvoormiddag op de rotonde aan de N70 tegen de coalitiegesprekken tussen CD&V en Groen-sp.a. Het is duidelijk dat dit protest georganiseerd wordt vanuit extremistische hoek. Dat blijkt onder meer uit de aanwezigheid van verschillende (ex-)kopstukken van het Vlaams Belang en de gebruikte slogans als ‘groene ratten, rol uw matten', een persiflage op een slogan die doorgaans door Vlaams Belangmilitanten wordt gebruikt om hun afkeer uit te drukken tegenover een bepaalde bevolkingsgroep. Het geeft aan dat het niet gaat om een eerbaar democratisch initiatief om mogelijke verontwaardiging bij de Beverenaars over de gang van zaken een stem te geven, maar om een vanuit extremistische hoek georkestreerde poging om het vertrouwen tussen de onderhandelaars op de proef te stellen en een centrum-linkse coalitie in Beveren tegen te houden.” (einde citaat)
Het getuigt van weinig rationeel verstand als zou men bij CD & V wakker liggen van wat men bij Vlaams Belang Beveren goed- of afkeurt. Dat men de stem van de Beverse kiezer wel wil respecteren, kan men enkel toejuichen. Wat betreft het roepen van slogans: de slogan “groene ratten” werd door geen enkel VB mandataris of bestuurslid geroepen. Dat andere deelnemers aan de betoging deze slogan wel riepen, berust op het principe van vrije meningsuiting.
En een partij die het gepresteerd heeft om ooit méér dan een miljoen kiezers in “quarantaine” te plaatsen, hoeft niet verwonderd te zijn dat er na verloop van tijd mensen zijn die dit niet meer pikken, en dan iets harder worden in hun manier van uiten.
Ik zou nog willen zeggen dat het dus volledig abnormaal is dat iemand met 401 voorkeurstemmen, omwille van politieke meningsverschillen, de mensen die het 10-voudige of méér voorkeursstemmen haalden, kan uitsluiten van bestuursvorming. Dit getuigt van verregaande arrogantie. Eenvoud siert de mens, maar blijkbaar telt dit niet voor iedereen.

Tot slot wens ik het nieuwe college alle succes toe om de komende 6 jaar Beveren op een degelijke manier te besturen, en ervoor te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan, zodat de Beverenaar niet de dupe wordt van onderlinge twisten of egotripperij. Wat ons betreft kan ik zeggen dat wij ons stemgedrag in deze raad niet zullen wijzigen. Wij keuren goed wat volgens ons goed is voor de inwoners van Beveren, en zullen op dezelfde manier als de afgelopen jaren trachten mee te werken aan een goed en degelijk bestuurde gemeente, waar het goed is om wonen voor iedereen.

André Buyl
Fractieleider Vlaams Belang Beveren